Enovel chỉ chấp nhận nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

BXH Độc Giả21/05/2024

  • vyan709420,859
  • Tay Dau20,692
  • Nguyen An19,735
  • Ngoc19,255
  • ThaoNguyen09018,145
  • Siiiiiii13,850
  • Băng Eyelash13,572
  • Meimei13,071
  • Long Thiên12,916
  • phamemily9712,885
Truyện được đề xuất Truyện Full
Kết Hôn Với Ảnh Đế

Tên Khốn

Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chú Ơi Em Muốn

Cậu Ấm Cô Chiêu

Ly Hôn Rồi, Đừng Làm Phiền Tôi Nữa

Cảm Hóa Ác Ma

Vợ Yêu Của Vương Tổng

Cấm Dục

Cưới Nhầm Chồng Hư

Bạn Cùng Giường Là Sói

Tình Một Đêm, Say Một Đời

Cưa Đổ Tổng Tài Khó Ưa

Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chú Ơi Em Muốn

Ba Lần Gặp Gỡ, Là Định Mệnh

Người Thứ Ba Là Sói

Thanh Mai Trúc Mã Bị Tôi Ngược Rồi

Chết Đi Sống Lại Vẫn Không Ngoảnh Đầu

Xuyên Sách: Thì Ra Anh Ấy Yêu Tôi

Dĩ Hoà Vi Quý

Ly Hôn Rồi, Đừng Làm Phiền Tôi Nữa

Vợ Ngoan Muốn Ly Hôn

Ánh Trăng Câm Lặng - Cô Vợ Câm!

Truyện mới cập nhật

Truyện của tác giả mới