Nữ Phụ Ngang Tàng

Ngang tàng thì đã sao? Nữ chính thích giả đò, thì nữ phụ ta cũng lò mò chiều theo.

Nam chính? Không cần.

Nam phụ? Thiết tha chi tên nam phụ chung tình ngu ngốc. Cút!


...


Lưu ý: Nội dung có đề cập đến từ tục do xây dựng tính cách nữ chính, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Nhận xét về Nữ Phụ Ngang Tàng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ