Vấn Đề Bản Quyền

Đối với chủ sở hữu bản quyền

Nội dung trên website Enovel là do thành viên và các dịch giả đăng tải. Enovel .vn không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền đối với các nội dung này.

 1. Enovel.vn và các website trong hệ thống luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ.
 2. Enovel.vn là một nền tảng mở, mọi thành viên có quyền đăng truyện do mình sáng tác hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác.
 3. Enovel.vn luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong hệ thống đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên ứng dụng.
 4. Enovel.vn sẽ sử dụng mọi biện pháp về công nghệ như gỡ bỏ, cấm IP đối với các tác phẩm có vấn đề với bản quyền hoặc được tác giả gốc yêu cầu.
 5. Enovel.vn không có trách nhiệm truy cứu, kiện tụng và phân giải đối với các tác phẩm không do Enovel.vn sở hữu bản quyền.

Nếu bạn gặp tài liệu hoặc tác phẩm trênEnovel.vn mà bạn cho rằng không phải do tác giả của nó xuất bản mà bởi người khác không có bản quyền tương ứng, vui lòng thông báo cho chúng tôi về điều này thông qua email liên hệ của chúng tôi [email protected]. Trong dòng chủ đề của email, hãy điền "[Vi phạm bản quyền]" và trong nội dung của email cho chúng tôi biết URL của tác phẩm vi phạm bản quyền. Vui lòng cung cấp địa chỉ email của bạn để liên lạc.

Ngoài ra để chắc chắn và khẳng định bản quyền thuộc về bạn vui lòng đính kém cho chúng tôi giấy phép hoặc bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc bạn sở sở hữu bản quyền với nội dung này. Chúng tôi sẽ giải quyết chậm nhất trong 3 ngày làm việc.

Một lần nữa chúng tôi khẳng định luôn tôn trọng vấn đề bản quyền của tác giả và cam kết không xâm phạm tới bất kỳ lợi ích nào về vấn đề bản quyền đối với tác giả

Thông báo vi phạm.

Chính sách của Enovel.vn là nhanh chóng phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền bị cáo buộc tuân theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt mà không cần thông báo tài khoản của những người bị chúng tôi xác định là "tái vi phạm". Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của họ và bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được lưu trữ trên trang web của chúng tôi ( enovel.vn ) vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA” ) bằng cách cung cấp cho Đại lý bản quyền được chỉ định của Enovel.vn thông tin sau bằng văn bản (vui lòng tham khảo ý kiến ​​cố vấn pháp lý của bạn hoặc xem 17 USC Phần 512 (c) (3) để xác nhận các yêu cầu này):

 1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
 2. Việc xác định tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên trang web của Enovel.vn được bao phủ bởi một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên trang web của Enovel.vn.
 3. Xác định rõ ràng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép Enovel.vn xác định tài liệu đó. Cung cấp URL cho nội dung bị cáo buộc vi phạm trong phần nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi xác định nội dung nhanh chóng.
 4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép Enovel.vn liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại.
 5. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Xin lưu ý rằng theo Mục 512 (f) của DMCA, bất kỳ người nào cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm đều có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý. Mọi thắc mắc xin liên hệ: [email protected]