Cuồng Loạn

(Truyện có cảnh nhạy cảm, vui lòng không tò mò khi chưa đủ tuổi hoặc dị ứng với cảnh giường chiếu!

Bối cảnh hoàn toàn tưởng tượng không động chạm đến thế lực nào!)


Thể loại: nam nữ cường, H văn, trả thù, gương vỡ lại lành (Nằm trong Hệ liệt viết về những kẻ phản diện)


"Cả đời này tôi chỉ phục tùng một người, đó là cha nuôi. Em lấy quyền gì mà bắt tôi phải nghe lời em?"


"Quyền gì à? Tôi không có quyền... mà chỉ có kế thôi."


"Nếu tôi khiến cha nuôi của anh phải phục tùng tôi! Vậy thì anh cũng phải phục tùng tôi đúng chứ?"


"Em nghĩ rằng chỉ dùng sắc đẹp của em mà quyến rũ được cha tôi?"


"Trước mắt thì chưa. Nhưng sau đó, nếu tôi dùng cả thân thể này, đâu biết chừng cha anh cũng không chịu được mà khuất phục. Trong con người thì cũng có con thú thôi! Huống chi ông ta vốn là cầm thú!"


"..."


"Sao? Anh tức giận à? Tôi còn tưởng người như anh không biết tức giận là gì."


"Tôi chưa quyến rũ được cha anh, nhưng có vẻ như... anh đã rung động với tôi rồi?"

Nhận xét về Cuồng Loạn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ