Ngược Thê

Anh biết không, em đã từng nghĩ nếu chúng ta kết hôn rồi, không sớm thì muộn anh cũng nhận ra em không phải người tệ bạc như thế. Em cũng từng ngây thơ mà cho rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thế nhưng em sai rồi. Lục Diễn! Nếu có thể quay lại, em thà rằng đánh mất danh dự của bản thân mình cũng không muốn phải lấy anh.

Nhận xét về Ngược Thê

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ