Có Gan Cứ Chạy

Yêu nhau ba tháng, cô chạy bảy năm.

Xưa hắn gìn giữ sự thuần khiết của cô bao nhiêu, giờ cô lại sa đọa bấy nhiêu.

Lần này gặp lại, Chí Kiên hắn nhất định phải dạy cho cô một bài học.

Hắn "tặng" cho cô vài câu "ngứa" đòn:

-  Không ngờ tiểu thư danh giá, học sinh giỏi nhất trường lại sa cơ làm nghề bần hèn này. Ngây thơ thuần thiết bao nhiêu... cũng chỉ là chuyện đã từng.

- Sao nào? Tức hả? Yên Lưu Ly, em vào ngành bao năm rồi? Cái lỗ đó đã được bao nhiêu thằng xiên qua xỏ lại rồi? Khinh thường tôi nên không thèm trả lời à?

- Bộ mắc ngủ lắm hay sao?

- May cho em, hôm nay mười lăm, tôi ăn chay. Nếu không thì nãy giờ em còn miệng để cãi.

Nhận xét về Có Gan Cứ Chạy

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ