Chương 72: Chỉ còn là hoang tàn

Thèm Thương Kẻ Phản Diện 1007 từ 23:57 23/06/2023

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

Có ai thấy thích sự điên cuồng của hai cái mỏ hỗn Tạ Nhan và Hạ Nhiên không?

Bình luận nhiều nhiều để mai mình bão 5 chương tiếp nhé.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thèm Thương

Số ký tự: 0