Thèm Thương

Giới thiệu truyện: 

Nỗi thèm khát được yêu thương của cô ta đã biến thành căn bệnh nan y. Không chữa được, vĩnh viễn không thể! Và cô ta nghĩ thế. 


Tuyệt vọng nhất với cô ta không phải là mất đi tất cả, mà chính là có được nhưng lại chẳng tồn tại. Người ta hay nói:


Thà đừng nếm được vị ngọt của kẹo để không thấy đau trước chua chát của nước mắt. 


Đến cuối cùng, trong cái bẫy ngọt ngào chết người, cô ta sẽ chết nếu viên kẹo cuối cùng rơi mất. 

Nhận xét về Thèm Thương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ