Chương 52: Ngoại truyện: Đi xem bói

Quân Hữu Thuỵ Vũ Minh Anh 2888 từ 09:00 30/06/2023

Đọc chương này bằng 30

Đọc chương này bằng 30

*Sông Nhĩ Môn: Chữ Nhĩ trong tiếng Hán viết là 耳, chữ Môn trong tiếng Hán viết là 門. Ghép lại được chữ Hương (聞). Sông Nhĩ Môn là cách chơi chữ của sông Hương
_____
Hiện tại Ngoại Truyện Pride Month đang được set giá 30 hạt dẻ. Các độc giả tặng từ 30 quả thông cho QHT vui lòng liên hệ với admin để được đọc free chap 24h nhe.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quân Hữu Thuỵ

Số ký tự: 0