Chương 47: Về với tôi

Ngược Thê Thất Ca 1158 từ 15:32 05/06/2022

Đọc chương này bằng 20

Đọc chương này bằng 20

:))) Hỏng ổ cứng, mất hết file dữ liệu, đề cương chương 48 49 cũng bay cmnl
Chương này mình viết bằng điện thoại, ai thấy có lỗi gì thì bảo mình cái nha :(
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Ngược Thê

Số ký tự: 0