Chương 78: Cái giá phải trả là đánh đổi ngàn năm tu vi

Huyết Lệ Mạnh Bà Hải Ngư 3000 từ 18:58 15/06/2022

Bạn cần 1,166 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 816

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyết Lệ Mạnh Bà

Số ký tự: 0