Huyết Lệ Mạnh Bà
Truyện Huyết Lệ Mạnh Bà đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là mối tình đơn phương, tổn thương nhất không phải do sự phản bội. Yêu mà không thể ở cạnh nhau, đó mới là nỗi đau đớn khó phai nhòa.


Lạc Hỉ, em nguyện vì anh mà dâng hiến trái tim tinh khiết nhất, anh cũng có thể vì em, lang bạt khắp chốn nhân gian.


Cảm ơn trời, cảm ơn đất, bởi trong hàng ngàn hàng vạn người, anh vẫn có thể tìm thấy em.


Cảm ơn em, dù cho đầu thai bao nhiêu lần, vẫn bước tới bên anh...

Nhận xét về Huyết Lệ Mạnh Bà

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ