Chương 68: Thứ tôi cần duy nhất chỉ là trái tim của cô

Huyết Lệ Mạnh Bà Hải Ngư 3000 từ 22:02 04/06/2022

Bạn cần 1,166 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 816

Đọc chương này bằng 10

Đọc chương này bằng 10

Mạnh Nguyệt Nương, theo truyền thuyết là tên của Mạnh Bà khi còn trên dương thế.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Huyết Lệ Mạnh Bà

Số ký tự: 0