Chương 27: Bữa tiệc.

Gái Họ An Thư Nguyễn 1786 từ 22:58 02/04/2024

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Spoil chap sau:

“Tôi là Hàn Thiết, là anh trai của Hàn Khiết, tôi có thể vào nhà được chứ?”
Hàn Thiết dù hỏi những gã còn không thèm nhìn An Sơ Nguyệt.

“Đương nhiên là được rồi nhỉ?”“Hàn Khiết chuộc cô ra khỏi đó với giá bao nhiêu tôi trả gấp đôi, đương nhiên sau khi nhận tiền mời cô ra khỏi đây.”
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gái Họ An

Số ký tự: 0