Gái Họ An
An Sơ Nguyệt làm gái, ngủ với nhiều người đàn ông. Không phải cô là gái điếm hàng đầu hay gì, chả qua là tuổi nghề khá cao, làm được tầm 4-5 năm gì đó. Sợ là chưa đến 1-2 năm đã không làm ăn gì được nữa.
Thảm!
Người ta nói làm gái thảm, nhưng không làm còn thảm hơn. Đặc biệt là với An Sơ Nguyệt đó là một cái nghề không thể thoát ra.
Cho đến một ngày nọ, có người bao nuôi cô.
Cô không biết hắn trong mắt mọi người là người thế nào. Nhưng với cô, hắn là người tốt nhất trên đời này.
An Sơ Nguyệt đã lỡ rung động với kẻ không nên rung động. 


"Tình nhân với kim chủ, không bao giờ có vị ngọt của tình yêu."

An Sơ Nguyệt luôn từng chút từng chút khắc sâu vào trong trái tim ý niệm đấy.
Bởi hắn là người tốt mà.
Tranh ảnh là của Salima nhé 

Nhận xét về Gái Họ An

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ