Yêu Nghiệt Cục Súc Thiếu Gia

Thanh Hương: Cậu nấu kiểu gì vậy? Mặn quá. 

Diệp Long: Ăn thì ăn không ăn thì nhịn. 

...

Thanh Hương: Khách phàn nàn... 

Diệp Long: Bảo bọn nó cút. 

...

Thanh Hương: Diệp Long, nhờ cậu... 

Diệp Long: Không rảnh. 

Thanh Hương: Sao cậu cục súc quá vậy? 

Diệp Long: Tôi đẹp, tôi có quyền. 

Nhận xét về Yêu Nghiệt Cục Súc Thiếu Gia

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ