Yêu Đương Với Lãnh Đạo

Tô Hồng Khiết thuộc “thế hệ giàu có đời thứ hai”


Cả đời này chỉ muốn tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền 


Sống không có mục tiêu, không có ước mơ, càng không có nỗ lực


Đùng một ngày cô bị người anh quý hoá của mình ép buộc đi làm


Nghe nói chỉ một bữa ăn đã bán cô cho Tạ Thiếu Thành 


Tô tiểu thư của Tô gia thật sự chỉ đáng giá một bữa ăn!?


Tô Hồng Khiết: “Em cô đơn, em muốn đi xem mắt, em muốn có chồng. Em không có lừa gạt tình cảm của họ, càng không lừa tiền. Vậy cớ sao anh phải tố cáo chuyện này với anh hai?”


Tạ Thiếu Thành: “Anh hai của em đã giao em cho tôi, vì thế tôi có trách nhiệm phải quản em. Công ty không phải là chỗ để em hẹn hò.” 


Tác giả: “Tình anh em nương tựa này cũng thật là đau đầu quá đi!!!”

Nhận xét về Yêu Đương Với Lãnh Đạo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ