Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm

Liên Tự yêu một nam nhân đến khắc cốt ghi tâm. Đợi chờ hắn ngày này qua tháng nọ. 


Sinh mệnh ngắn ngủi lại chẳng thể nào đợi được kẻ vô tình kia. 


Y đoạ quỷ vẫn chấp niệm về nam nhân đó. Đến cuối cùng người duy nhất bên cạnh y cũng hồn phách phi tan. 


Ha. 


Haha. 


"Hoá ra... Là ta quá nặng tình, chẳng trách hắn... Nhẫn tâm vứt bỏ ta."

Nhận xét về Yêu Đến Khắc Cốt Ghi Tâm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ