Yêu anh là điều em không thể ngờ.
Yêu anh là điều em không thể ngờ tới. Em cứ nghĩ đó chỉ là cảm giác yêu thích nhất thời nhưng không đó là tình yêu em đã yêu anh mất rồi.

Nhận xét về Yêu anh là điều em không thể ngờ.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ