Xuyên Vào Sảng Văn, Nhà Giàu Nứt Đố Đổ Vách

Thể loại: Đam mỹ, Sảng văn, học đường, ngốc bạch ngọt, 1x1, HE.

Thuộc tính công thụ: Mặt lạnh tanh thích nhây với mỗi mình thụ công x Tính cách trẻ con suy nghĩ đơn giản thụ (Cát Kim Vĩ Kỳ x Lộc Phú Mỹ)

Lộc Phú Mỹ vốn là con nhà giàu không có chuyện gì làm liền ru rú trong nhà đọc tiểu thuyết đam mỹ sảng văn, sảng văn càng sảng càng tốt. Sảng tới bay lên trời, nhân vật chính thụ là con của nhà giàu của nhà giàu số một chỉ tiếc là tác giả không có đặt tên. Cứ gọi là nhân vật chính thụ này, nhân vật chính thụ nọ đọc riết tưởng nhân vật chính thụ là người qua đường nào đó.

Lộc Phú Mỹ bỏ một trăm ngàn donate cho tác giả, bắt tác giả phải đặt tên cho nhân vật chính thụ.

Kết cục là Lộc Phú Mỹ xuyên vào truyện rồi.

Nhân vật chính thụ cuối cùng cũng có tên, tên là Lộc Phú Mỹ.

Lộc Phú Mỹ hét lên: "Tôi có nói là tôi muốn xuyên vào truyện đâu cái đồ tác giả thúi."

Tác giả tỏ vẻ: "Ai mà biết gì đâu."

Lộc Phú Mỹ tức tới mất khả năng ngôn ngữ.

Nhận xét về Xuyên Vào Sảng Văn, Nhà Giàu Nứt Đố Đổ Vách

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ