Xuyên Thành Sư Đệ Của Nam Chính

Mở mắt ra, Tô Lăng đã thần kỳ xuyên qua quyển tiểu thuyết tu tiên mỗi đêm cô vẫn nằm đọc, ly kỳ hơn là còn biến tính thành nam nhân. Nam chính đại lão lãnh đạm vô tình, cây vạn tuế ngàn năm chỉ ra hoa với mỗi mình nữ chính trong tiểu thuyết chính là đại sư huynh của Tô Lăng.


Chấp nhận cuộc sống mới, Tô Lăng quyết định phấn đấu quên mình, cần mẫn thành tiên, đồng thời ngồi lót dép bên lề, ôm bỏng ngô xem chuyện tình nam nữ chủ.


Nhưng chính là Tô Lăng tính không bằng đại sư huynh tính. Có một ngày...


Tô Lăng lùi một bước: “Đại sư huynh, chúng ta không được.”


Đại sư huynh tiến một bước: “Ừm… Không sao, ta cảm thấy được.”


Tô Lăng lại lùi một bước: “Nhưng chúng ta đều là con trai mà.”


Đại sư huynh cũng lại tiến một bước: “Ừm…Ngoan, ta không để ý.”


Tô Lăng hết đường lui, hoảng sợ hét lớn: “Nhưng mà ta để ý được khônggg...”


Sau đó, không còn sau đó nữa vì Tô Lăng vẫn là bị ăn sạch.Nhận xét về Xuyên Thành Sư Đệ Của Nam Chính

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ