Xuyên Sách Thành Mị Châu, Ta Cự Tuyệt Trọng Thuỷ
Truyện: Xuyên Sách Thành Mị Châu, Ta Cự Tuyệt Trọng Thuỷ

Văn án:

Bảo Châu sau khi tự sát thì xuyên vào một quyển sách nàng từng đọc. Là một quyển ngược văn viết về chuyện tình Mị Châu và Trọng Thuỷ. Thật xui xẻo, nàng xuyên thành Mị Châu.

Từ nhỏ đến lớn Bảo Châu không cho rằng Trọng Thuỷ là người chồng tốt. Nàng muốn tránh khỏi thiên mệnh, không muốn kết hôn với Trọng Thuỷ để rồi lưng đeo đồng bào ngàn năm nguyền rủa. Lúc Bảo Châu suy tư làm sao né tránh Trọng Thuỷ thì từ trên trời rơi xuống một người. 

Người này nhỏ gầy, yếu ớt, chọc người trìu mến, một mở miệng liền kêu Bảo Châu là thê chủ.  

Bảo Châu: "..." Xin lỗi ta không phải thê chủ của ngươi.

Trời giáng phu lang, lấy hay không lấy? 

Bảo Châu: "Thiên mệnh khó trái, chi bằng thuận theo". Thời tới cản không kịp, cuộc đời lần đầu trúng số, cảm tạ cả nhà Ông Trời.

*Đây là đồng nhân truyền thuyết Mị Châu và Trọng Thuỷ.Nhận xét về Xuyên Sách Thành Mị Châu, Ta Cự Tuyệt Trọng Thuỷ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ