Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Phu Lang

Lý Hạo một lần nữa tỉnh lại phát hiện bản thân mình đã xuyên tới một nơi không có trong lịch sử. Nơi đây có nam nhân, có nữ nhân lại có cả song nhi. Lý Hạo vừa xuyên qua đã có luôn hai vị phu lang, tiện thể cõng nồi hộ nguyên chủ.

Đây là một câu chuyện ngọt sủng về một chàng công một đời chưa từng nắm tay ai, vừa xuyên qua đã có hai chàng vợ, tiện nghi thêm một đứa con đang trong bụng. Anh công đành từng bước từng bước làm giàu, tiện thể dỗ phu lang, vả mặt nhân tra, yêu đương bắn tim tung tóe.

Nhận xét về Xuyên Qua Kiếm Tiền Nuôi Phu Lang

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ