Chương 187: Quân xâm lược và người bán nước

Xuyên Nhanh: Phá Mệnh Blooming 2108 từ 22:44 18/06/2022

Bạn cần 885 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 620

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

(!) Giờ dần là khoảng 3 đến 5 giờ sáng. Theo cách tính 1 ngày có 12 giờ theo 12 con giáp, cứ thế nhân lên, bắt đầu từ giờ tý là 12 giờ đêm.
(!) Tên gọi địa danh trong truyện không đại biểu địa danh có thật. Một vài tên là có tham khảo như Ngọ Môn Quan, một vài tên là tự đặt như Diện Thánh Điện. Tên danh hiệu là tự đặt, không lấy hình tượng từ nhân vật có thật, nếu có trùng hợp là vô tình.
(!) Quân phiệt: đất nước mà người đứng đầu thuộc quân đội/ dùng sức mạnh quân đội để trị quốc. Quân chủ là đất nước mà mọi quyền hành nằm trong tay vua.
(!) Tương tự Phương Dung, tên tiếng anh Generosa là ghép từ Generous (rộng lượng/ độ lượng) và Rosa (hoa hồng). Lý giải tên tiếng anh sẽ xuất hiện trong ngoại truyện của Oscar (nếu có thể viết sau khi hoàn truyện).
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Phá Mệnh

Số ký tự: 0