Chương 170: Một đoạn đường chông gai, một bước máu

Xuyên Nhanh: Phá Mệnh Blooming 2121 từ 21:04 30/05/2022

Bạn cần 885 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 620

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Phá Mệnh

Số ký tự: 0