Chương 168: Tha thứ và kỳ tích

Xuyên Nhanh: Phá Mệnh Blooming 2156 từ 22:32 28/05/2022

Bạn cần 885 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 620

Đọc chương này bằng 5

Đọc chương này bằng 5

(!) Lời của Đức Phật, phật tử cho rằng không tha thứ cho người khác thì sẽ khiến cả mình và người đó phải chịu đau khổ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Xuyên Nhanh: Phá Mệnh

Số ký tự: 0