[Xuyên Nhanh] Nợ Một Kiếp, Trả Một Đời

Tác giả: A Ly

Edit bìa: Trà Chanh Tiệm

Nội dung:

Lạc Tầm là tế tư nổi tiếng trong truyền thuyết quyền năng vô hạn được người người tôn sùng không may lại gặp sự cố bất trắc. Nhưng lại gặp phải một hệ thống mang tên "Hệ thống làm lại cuộc đời".

 Trải qua các nhiệm vụ, cùng mở ra các thế giới mới. Bí mật về danh tính cũng như quá khứ của y lần lượt hé mở. Những cảm xúc mà y tưởng đã đánh mất nay đã trở lại.

Hành trình làm nhiệm vụ cùng việc giúp đỡ của Lạc Tầm sẽ diễn ra thế nào nhỉ? cùng xem nhé.

" Này nếu ngươi làm thế sẽ chết đây, Lạc Tầm ngươi mau dừng lại đi."

" Vì ngươi, chết không là gì."


Nhận xét về [Xuyên Nhanh] Nợ Một Kiếp, Trả Một Đời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ