Xuyên Nhanh: Big Boss Làm Nghề Mai Mối

Sở Ly biết tin mình đã chết từ một hệ thống tự xưng là 1001.

Hệ thống nói cô muốn sống lại thì phải làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của cô là xuyên qua các thế giới giúp nam nữ chính có cái kết HE.

Cải biến SE, OE thành HE.

Loại bỏ các buff trọng sinh, xuyên không.

Cẩu độc thân - Sở Ly bị ép thành bà mai: A... Nam chính này quá yếu rồi, nữ chính để ta tới đi.

Nam chính: Pháo hôi coi thường ta, nhân vật phụ bé xíu cũng dám coi thường ta. Tác giả đâu? Ta muốn kiện ngươi ra tòa.

Boss phản diện nào đó đang bị Sở Ly đè trên giường.

"Ngoan. Im lặng làm một nam nhân xinh đẹp của ta là đủ rồi."


Nhận xét về Xuyên Nhanh: Big Boss Làm Nghề Mai Mối

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ