Xuyên Nhầm Nữ Phụ H Văn, Làm Sao Tẩy Trắng

Truyện H văn, Sắc Sạch Sủng ngọt như đường nha mọi người. 

H văn - Hài văn - Hi hi ha ha văn. - Hú hí văn. 


Hà Ngọc chết rồi, xuyên thư vào thành nữ phụ ác độc của một cuốn bạch bạch văn. Nữ phụ để lại cho cô một cục diện vô cùng rối ren khiến cô khốn đốn. 

Giải quyết được cửa ải đầu tiên, bên cạnh lập tức có món hàng đính kèm cao mét tám sáu ngơ ngơ ngác ngác tay nhặt lá chân đá ống bơ. 

Rồi hào quang nữ chính chói mù mắt, hào quang nam chính dí theo sát đuýt. 

Cô chỉ muốn tránh xa nam nữ chính, sống đời nữ phụ tàng hình thôi mà... Tại sao nam chính suốt ngày bám theo cô vậy? 

Nam chính ngựa đực của tiểu thuyết thịt văn, ngoài kỹ năng ứ hự thì làm gì có cái gì hay. 
Chê. 


Nhận xét về Xuyên Nhầm Nữ Phụ H Văn, Làm Sao Tẩy Trắng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ