Xuyên Không Ta Trở Thành Toàn Năng Phụ Thân

Xuyên vào tu chân giới, có đủ tông môn, thực lực nhưng Lục Huy chỉ một lòng muốn ẩn cư thế nhưng tất cả đã bị đảo lộn.


Hệ thống kích hoạt.


Một đứa con nuôi.


Cuộc sống làm cha bắt đầu!


Con gái bị truy bắt? Kẻ đụng vào, giết!

 ...

Mình là tác giả mới, viết theo mạch suy nghĩ, theo bản thân thấy cũng tạm ổn.

Nếu được các bạn đón nhận tui sẽ ra đều 1 ngày 1 chương hoặc 2 chương.

Các bạn thấy chỗ nào không hợp lí có thể comment tác tham khảo.


Nhận xét về Xuyên Không Ta Trở Thành Toàn Năng Phụ Thân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ