Xuyên Không Ta Thành Pháp Sư Trừ Ma

Tiết Gia Yến trong một lần đi thăm viện bảo tàng, vô tình bị hút vào trong chiếc đèn U Hồn, xuyên qua thời không trở thành đệ tử chân chính của Tuyệt thái lão sư nổi tiếng về bắt ma trừ quỷ. Bất đắc dĩ tự nhiên thành pháp sư, Tiết Gia Yến không muốn chấp nhận cũng phải chịu, kẻ sợ ma nay lại đi bắt ma, liệu cô có tìm được đèn U Hồn để trở về thực tại không hay sẽ mãi ở đấy là một pháp sư?

“Nhi tử thì sao mà nữ tử thì sao, ai trong các ngươi không từ bụng của nữ tử mà ra thì bước ra đây cho ta. Uổng công cho 1 thân kinh sách, thế mà 1 đạo lý nhỏ như thế cũng không hiểu. Nếu biết trước các ngươi ngu muội như thế này ta đã không cứu.”

Nhận xét về Xuyên Không Ta Thành Pháp Sư Trừ Ma

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ