[Xuyên không] Ta làm con tin???
Diệp Ương Ương là một chỉ huy quân sự nhà tù XYZ nhưng tên tội phạm khốn khiếp lại giám vượt ngục? Được, lão nương sẽ đi bắt ngươi về cho chó ăn. Nhưng ngươi lại lừa ta, ngươi hại ta phải bỏ mạng, cũng may lão thiên cho ta xuyên không.

WTF, lão cho ta xuyên thành QQ gì thế? Sao ta lại ở trong ngục??? Aaaa lão thiên ngươi muốn ngược chết ta đúng không? Ta hận tổ tông 8 đời nhà ngươi.

Nhận xét về [Xuyên không] Ta làm con tin???

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ