Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Lam Khải An vốn dĩ là một đại nhân vật xuất chúng từ dị giới, nàng không hiểu vì sao mình lại xuyên không về hiện đại a? 

Dị giới đối với hiện đại phát triển vượt bậc hơn hẳn, những thứ công nghệ ở hiện đại so với dị giới nơi nàng từng sống chính xác hai từ: Lỗi thời!

Vậy mà, Khải An lại xuyên không tới đây!!! Không tệ lắm, có điều vừa xuyên lại trở thành nữ nhân có gia thất là làm sao? Trong quá khứ không ai dám mơ tưởng đến nàng, hiện tại chính mình lại thành nữ nhân của người khác? 

Người nàng xuyên vào tên giống nàng, tính cách cũng hoàn toàn giống nàng! 

Còn có, tiểu phu quân này cũng không đáng ghét như Khải An nghĩ...

Thỉnh chú ý: Nam chính tính tình ôn hòa, lễ độ. Vì đây là truyện nữ cường nên nam chính sẽ không soái khí ngút trời, cao cao tại thượng như các bộ khác!

Nữ chính mạnh mẽ... ừm... thỉnh chư vị nếu thấy văn án tốt có thể ghé qua!

Ảnh bìa:...

Nhận xét về Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ