Xin Lỗi Đã Lừa Người, Chiến Thần Tướng Quân

“Còn chuyện thứ hai”, Thiên đế nghỉ một chút rồi bắt đầu nói tiếp “Chuyện thứ hai mà ta muốn thông báo, theo như chư vị đã biết thì Thiên giới và Phượng tộc từ lâu đã có hôn ước với nhau. Tại đây ta sẽ ban hôn cho công chúa Phượng tộc Bạch Ngọc Trân…………….”

Lời nói của Thiên đế dã thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người. Bao gồm cả Bạch Kiến và đương sự Bạch Ngọc Trân. 

“ Cùng Thái tử Diệp Thanh Vũ.” 


Nhận xét về Xin Lỗi Đã Lừa Người, Chiến Thần Tướng Quân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ