Vương Phi Bướng Bỉnh

Lý Tiểu Diệp sau khi bị ô tô đâm liền xuyên không rồi. Hơn nữa còn xuyên vào quyển truyện vừa đọc mấy hôm trước, trở thành Thẩm Diệp Anh, nử tử của Thẩm gia.

Thẩm Diệp Anh được cưới hỏi linh đình, mười dặm hồng trang gả cho nhiếp chính vương Đường Chính. Ngoài mặt là một nhiếp chính vương phi cao cao tại thượng, thực tế chỉ là con tin mà Đường Chính giữ bên mình để kiềm hãm thế lực của Thẩm thừa tướng.

Thê thảm nhất là, sau khi thành thân chưa đầy một tháng, Thẩm thừa tướng không màng tính mạng của con gái mà dấy lên binh biến, kết quả binh biến thất bại, Đường Chính tắm máu Thẩm gia, con tin vô dụng là Thẩm Diệp Anh cũng bị hắn một kiếm xuyên tim.

Bất kể Thẩm Diệp Anh trước kia có số mệnh thế nào, Thẩm Diệp Anh bây giờ cũng phải nghịch thiên cải mệnh, giữ lấy cái mạng nhỏ này.

Vương gia không cho ta chạy, ta bèn làm cho ngài ấy yêu ta, yêu đến nổi không nỡ lấy mạng ta.

Nhận xét về Vương Phi Bướng Bỉnh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ