Vương Gia Xin Đừng!

Sinh thời có một con yêu hồ sống trong động đá hơn ngàn năm, người ta truyền tai nhau rằng hồ yêu bị thiên lôi trừng phạt do phạm tội ăn nội tạng và uống máu người sống. Hơn 400 năm sau yêu hồ hoá kiếp trở thành một con người nhưng có thật sự là con người?

Đoản văn.

"Vương gia, xin đừng làm như vậy. Ta là người của quân vương."

"Nàng đoán xem ta có để nàng đi không?"


Truyện hư cấu hoàn toàn không có thật và vẫn còn nhiều sai sót.


Nhận xét về Vương Gia Xin Đừng!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ