Vợ Tôi Là Găng - Tơ

Lục Yên Chi được hứa hôn với một giáo sư sử học vô cùng khó tính. Cứ nghĩ rằng đây là mối nghiệt duyên chẳng thể kéo dài quá ba ngày nhưng không ngờ ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã nghĩ xong tên con của hai người rồi. Chỉ là bây giờ phải làm gì để theo đuổi anh ấy đây! 

Nhận xét về Vợ Tôi Là Găng - Tơ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ