Vợ Cũ À, Anh Yêu Em

Hôn nhân không tự nguyện thì lấy đâu ra hạnh phúc?

Đúng vậy Tô Minh Triết à, anh không muốn yêu tôi cũng được, dẫn bao nhiêu tình nhân cũng được. Chỉ cần anh coi trọng tôi và đặc biệt đừng xía vào chuyện cá nhân của tôi thì Tư Hạ này sẽ chấp nhận. 

Chỉ có điều tình nhân của anh mà mang thai thì coi như quan hệ vợ chồng chúng ta chấm dứt. 

À quên chưa nói với anh, tôi đã giúp anh trai anh, Tô Minh Lam lấy được tập đoàn Hoa Liên đấy. 

Nhận xét về Vợ Cũ À, Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ