Vindrial - Khúc Dạo Nhạc

Gloria tan hoang. Những lục địa oằn mình chống chịu nỗi đau do chiến tranh để lại. Khoa học và ma thuật cũng dần dần xa cách mà trở nên đối lập. Một số người vì để theo đuổi nền khoa học tân tiến mà từ bỏ đất mẹ để đến một nơi xa xôi, cách nhà hàng ngàn cây số. 

Khi hoà bình được lập lại, trải qua cả mấy ngàn năm, con người cũng dần quên đi nỗi đau từ chiến trận. Họ xây dựng lại cuộc sống tại vùng đất họ đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Chính bởi hiểu thấu nỗi đau giữ đất ấy mà con người dần hình thành những suy nghĩ cực đoan. Họ bắt đầu chia cắt Gloria thành các lục địa, đế quốc, một số nơi lựa chọn sống tách biệt, một số nơi lại lựa chọn không giao du. Những sinh vật cổ xưa lui dần về lãnh địa và những tộc người sử dụng ma thuật cũng tránh vào sâu trong các bìa rừng.

Trong suốt mấy ngàn năm, mối quan hệ giữa con người và thần linh cũng dần trở nên mờ nhạt. Duy chỉ có vài vị thần lựa chọn ở lại, cùng nhau bảo vệ Gloria.

Nhận xét về Vindrial - Khúc Dạo Nhạc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ