Vị Hôn Thê Bá Đạo
Tác giả: Hoàng Dung Ân (Sea Ice)
Tình trạng: Hoàn thành
Nội dung: Hôn ước được sắp xếp khi họ còn chưa ra đời.....
"Không ngờ em giỏi thật đấy! Chưa gặp lần nào mà vẫn nhận ra vị hôn phu của mình!"
**Lưu ý: 1. Truyện được đăng tải chính chủ tại Sàn truyện, Webtruyen.com, Manga Toon và Dreame, độc giả vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.
2. Ảnh bìa là do mình down từ Pinterest về rồi tự edit lại.
3. Tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm,... trong truyện đều là hư cấu.
4. Nội dung trong truyện hoàn toàn là quan điểm của tác giả, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, tránh sỗ sàng

Nhận xét về Vị Hôn Thê Bá Đạo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ