Ví Dầu, Tơ Hồng Đứt Đoạn

Một chữ tình, cậu không thể bẻ làm đôi, một tấm chồng, em không có cách nào chia nửa. Nếu cậu muốn hờn, muốn trách, hãy đi trách ông trời sao sắp bày một cảnh quá trớ trêu, để cho cậu là con trai độc nhất nhà phủ lý, lại để người cậu yêu là một con ở thấp hèn, còn người cậu không yêu nhưng phải cưới làm vợ, lại là em...

Nhận xét về Ví Dầu, Tơ Hồng Đứt Đoạn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ