Vị Của Anh

Sự sống luôn dành cho những người biết trân quý nó. Nhưng tại sao một kẻ chưa từng coi trọng điều gì hơn bản thân như Thuỵ Nhiên lại có được đặc quyền tái sinh?

Nhận xét về Vị Của Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ