Vệt Sáng Trong Màn Đêm

Khi Thanh Vân biết được bộ mặt thật của chồng sắp cưới và em họ thì cô đã trắng tay, bị đuổi ra khỏi nhà. Người duy nhất giúp đỡ cô là người cô tiện tay cứu được vào một tháng trước.

Vũ Thiệu Hiên cũng chẳng khá hơn cô là bao vì sau vụ tai nạn đó, anh từ con cưng của trời trở thành kẻ mù lòa.

Tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau nhưng số phận đã khiến họ dây dưa không ngừng.

Trong mắt mọi người, họ thật xứng đôi.

Kẻ thất bại kết hợp với người tàn phế!

...

Vũ Thiệu Hiên: “Nếu anh mù cả đời thì sao?”

Trần Thanh Vân: “Em sẽ làm đôi mắt cho anh cả đời!”

Nhận xét về Vệt Sáng Trong Màn Đêm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ