Vây Giữ

Đêm tối yên tĩnh Tô Hiểu Hàm tam làm ở tiệm bánh nhỏ của mình đi về nhà. 

Trên đường về cô gái suýt nữa bị chiếc xe hơi lao đến tông trúng. Thấy người trên xe bị thương Tô Hiểu Hàm liền gọi cấp cứu. 

Sau đó trời xui đất khiến thế nào mà người cô vô tình cứu được lại trở thành bảo mẫu trong nhà. 

Hai người dây dưa không rõ với nhau. Cũng là từ đó liên tiếp những bí mật của quá khứ bị đào lên. Cũng bóp chặt trái tim hai người đang yêu.

Nhận xét về Vây Giữ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ