Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia

Bạch Ngọc Liên là một mỹ nhân nhưng bạc mệnh. Nàng trải qua quá nhiều kiếp sống bi thương và kết thúc sinh mạng cũng vô cùng bi thảm.

 

Sau mỗi lần sống lại, Bạch Ngọc Liên đều cố gắng tìm cách tránh thoát những thảm cảnh của kiếp trước, nhưng số phận dường như ghen ghét với vẻ đẹp của nàng nên Bạch Ngọc Liên cứ tránh thoát được kiếp nạn này lại rơi vào kiếp nạn khác thê thảm hơn.

 

Đóa hoa sen trắng trong tinh khiết mà mỏng manh cô độc ấy cứ bị phong ba bão táp vùi dập làm rơi rụng hết kiếp này đến kiếp khác. Cứ như số phận luôn muốn vấy bẩn đóa bạch liên kia…

Nhận xét về Vấy Bẩn Đóa Bạch Liên Kia

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ