Vạn Xuân

Truyện lấy bối cảnh những năm 545-548. Lý Bí sau khi khởi nghĩa đuổi Tiêu Tư (Thứ sử Giao Châu có tiếng hà khắc tàn bạo), đánh lui cuộc phản công của quân Lương ở phía bắc, đánh đuổi quân Lâm Ấp ở phía nam, năm 544, ông lên ngôi tự xưng Nam Việt Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy niên hiệu là Thiên Đức.

Độc lập chưa được bao lâu, nhà Lương lại phái quân tới xâm lấn, nhiều trận thất bại liên tiếp, vợ ông cũng hy sinh trong trận đánh cuối cùng.

Nhận xét về Vạn Xuân

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ