Chương 15: Một ngày dài kết thúc

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Chương sau có cảnh đánh nhau, nhưng tôi chỉ mới tập tành viết cảnh hành động lần đầu nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Văn Phòng Thám Tử Chuyên Nhận Ủy Thác Theo Chuẩn Mực Đạo Đức

Số ký tự: 0