Vận Đào Hoa

Có một vị tiên sinh đã ba mươi tuổi rổi mà phu nhân lại bỏ đi theo người khác.

Đã vậy phụ thân già lại giận quá sinh ra bệnh.

Mắt thấy trong nhà sắp không còn gì để lo tiền thuốc thang.

Y liền lên kinh thành tìm việc.

Thật vất vả mới có người giới thiệu y vào Trường An Giám - nơi học tập của các vị thái tử, hoàng tử và con quần thần. 

Công việc không quá nặng nhọc nhưng vừa vào không lâu liền có vấn đề.

Vận đào hoa nở rộ, hút một đám mỹ công tử ban đầu thì dùng các loại cách giày vò, đơn thuần trêu đùa sau liền biến thành tranh đoạt độc chiếm.

Y khóc lặng!
Nhận xét về Vận Đào Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ