Ván Cược Tình Yêu

Dương Minh Trác dùng bốn năm hôn nhân để bẻ gãy đôi cánh tự do của Bạch Thanh Lam, giam cầm cô trong địa ngục của hắn. 

Bạch Thanh Lam lại dùng bốn năm trốn chạy để bày ra một thế cục lớn, ép hắn đi vào lồng giam của cô. 

Còn Từ Vĩ Thanh kia thì sao? Người này đơn giản là một người chơi cờ giỏi. 

Nếu muốn có một kết quả tốt, bọn họ đều phải chơi cho thật hay.

Nhận xét về Ván Cược Tình Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ