Chương 55: Hấp thụ khí hỗn độn

Tuyệt Thế Thần Y Quý Cô Ruybin 1011 từ 22:02 18/06/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Khí hỗn độn thời viễn cổ, vì ngưng tụ được thành viên châu mang màu sắc rực rỡ, cho nên cả nữ chính Cố Triều An và Phàm Phàm đều có thể sử dụng được như các bạn đã thấy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tuyệt Thế Thần Y

Số ký tự: 0